Spædbørn og mindre børn med Torticollis

Dansk Dystoniforening får af og til henvendelser fra forældre til børn, der har en torticollis. Som regel vil det ikke være en torticollis, der hører ind under dystoni, som er en neurologisk sygdom.

Overlæge, dr. med. Bjarne Møller-Madsen, Børneortopædisk afdeling E, Århus Universitetshospital behandler børn med torticollis og har givet følgende informationer:

Disse børn har en medfødt muskulær torticollis, som i de første levemåneder efter fødslen ses som en fibrøs masse, dvs. massen består af bindevæv i bløddelene på siden af halsen. Klinisk ses hovedhældning enten til højre eller venstre samt rotationsfejlstilling af halsen.

Behandlingen er tidlig manipulation af en fysioterapeut evt. suppleret af forældrene. Hvis dette ikke har effekt kan operation komme på tale.

Andre årsager til fejlstilling af hovedet kan være:

  • Abnormitet i skelettet (klippel-feils syndrom)
  • Betændelse i ledbåndene på halshvirvelsøjlen, hvor dette kan resultere i ledskred på halshvirvlerne

Derfor bør alle pludselige tilfælde med fejlstilling af hovedet undersøges og følges ved læge.

Operationen består i hovedtræk i, at muskler forlænges og eventuelle bindevævs-strøg fjernes. Operationen efterfølges af halskrave og intensiv fysioterapi minimum 3 uger. Erfaringerne er gode med operationen.