Hvad er Spastisk Dysfoni?

Download folderen
Spastisk Dyftoni

Hvad er Dystoni?

Download folderen 
Dystoni 

Øvelseshæfte for torticollis

Download hæftet her

Links

Få adgang til relevante links og ressourcer om dystoni og relaterede emner.