Efter en vellykket generalforsamling med foredrag af Kathrine Lilleør har vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Tak til alle som deltog på generalforsamlingen.
Tak til Niels Jørn og Britta som stoppede efter at have været aktive i bestyrelsen i mange år.

Bestyrelsen

Formand Pia Vejle
Næstformand Sanne Rasmussen
Kasserer Birthe Bernhard Hansen
Sekretær Susanne Brink Larsen
Bestyrelsesmedlem Birte Mønster

Suppleanter
Ingelis Ordell Hansen
Karina Møller Rasmussen
Jeanel Danielsen

Se mere på https://dystoni.dk/bestyrelsen/